el que resumeix el meu somni pictòric és

         aquest desig constant de llibertat humana.

 

                                                                              

                                                                               >

 

 benjamí 
 tous