<
«  »

  ©benjamítous

tulipans pel marsh huddersfield
aquarel·la s. paper
2009
21 x 13.5 cm

lliri per l'isidre tarragona
aquarel·la s. paper
2008
21 x 13.5 cm

lilium pel bennie thoussen
aquarel·la s. paper
2008
21 x 13.5 cm

lliris del xavier de valència
per alba álvarez
aquarel·la s. paper
2008
  21 x 13.5 cm

arbre nº 4 blau
gouache s. paper
    1986
 50 x 63.5 cm

arbre nº2 de tardor
gouache s. paper
1987
50 x 65,4 cm

 benjamí 
 tous