<
«  »

  ©benjamítous

el primer amin
oli s. tela
    1994
       97 x 130 cm

un amin ben huley
mixta s. paper
    1998
       70 x 100 cm

taxats i enganxats
mixta s. paper

1982
49 x 64 cm

suite sobre fons gris fosc
litografia s. paper
     2008
       65 x 50 cm

gran tela
oli s. tela
     2008
       200 x 200 cm

 mercat al quadrat i vermell
oli s. tela
2008
130 x 130 cm

 benjamí 
 tous